Dosering och administrering

Dosering Entyvio för intravenös infusion

Intravenöst Entyvio 300 mg ges till samtliga patienter, även äldre, oavsett vikt och oavsett om det är induktionsbehandling eller underhållsbehandling. Doseringen är också densamma för UC och CD.

Vid en mer intensiv behandling ger man fortfarande samma dos, men med tätare intervall.

Intravenöst Entyvio har inte studerats hos patienter med nedsatt njur­ eller leverfunktion. Dosrekommendationer kan inte ges för dessa patienter.

 

Beredning och administrering

Entyvio för intravenös infusion erhålls som pulver i injektionsflaska. Beredning och administrering kan sammanfattas i fyra steg:

  1. Beredning av koncentrerad lösning från pulver
  2. Spädning av koncentrerad lösning i infusionspåse
  3. Administrering av färdigberedd lösning under 30 minuters infusion
  4. Patienten ska övervakas under och efter infusionen.

Använd aseptisk teknik vid beredning av Entyvio för intravenös infusion. Den som administrerar Entyvio för intravenös infusion ska vara utbildad och förberedd för att hantera en eventuell anafylaktisk chock. Patienten ska övervakas med avseende på allergisk reaktion under och efter infusion.

Se "Instruktioner för beredning och administrering" för mer detaljerade instruktioner. 


Förvaring 

Oöppnad injektionsflaska ska förvaras i kylskåp vid 2–8 °C. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen på grund av ljuskänslighet.

Färdigberedd lösning, öppnad injektionsflaska samt den utspädda och färdiga lösningen ska användas så fort som möjligt. Entyvio innehåller inga konserveringsmedel.

 

Observera att lösning som inte används endast är brukbar i 24 timmar från blandningstillfället. Dessa 24 timmar kan innefatta upp till 12 timmar i 20–25 °C förvaring. Utöver detta måste förvaring ske vid 2–8 °C. Den beredda eller utspädda lösningen får inte frysas.

 

Referenser