Behandlingsregim intravenöst Entyvio

1. Induktionsbehandling 

Vanligtvis börjar en intravenös behandling med Entyvio med tre behandlingstillfällen under sex veckor. Två veckor efter den första behandlingen ges den andra behandlingen och fyra veckor efter den andra behandlingen ges den tredje.


2. Underhållsbehandling var åttonde  vecka eller tätare

För patienter som efter induktionsbehandlingen kommer fortsätta med intravenös underhållsbehandling  rekommenderas behandling var åttonde vecka, vilket innebär att nästa dos ges vecka 14. Totalt ges därmed cirka 6 infusioner per år efter induktionsbehandlingen. 


 

3. Utvärdering efter 10 och 14 veckor 

Beroende på hur patienten svarar på Entyvio kan behandlingsregimen ändras. Efter ungefär tio veckor kan en första utvärdering av behandlingen göras.

Patienter med CD som inte har svarat på behandlingen kan förbättras av en extra dos intravenöst administrerat Entyvio vid vecka 10. Behandlingen av patienter med CD bör avbrytas om inga tecken på positivt behandlingssvar har observerats vid vecka 14.

Behandlingen av patienter med UC bör avbrytas om inga tecken på positivt behandlingssvar har observerats vid vecka 10.

Vissa patienter som får behandling var åttonde vecka och får ett avtagande behandlingssvar kan gynnas av att dosfrekvensen ökas till Entyvio 300 mg var fjärde vecka.

 

Återupptagen behandling efter avbrott

Om behandlingen med Entyvio avbryts och sedan behöver återupptas kan dosering var fjärde vecka övervägas. I de kliniska prövningarna varade behandlingsavbrotten i upp till ett år. Effekten återkom utan någon uppenbar ökning av biverkningar eller infusionsrelaterade reaktioner.


Nedtrappning av kortison

Patienter som svarat på behandlingen med Entyvio kan minska eller avsluta behandlingen med kortikosteroider enligt standardrutiner.

 

Referenser