Injektionspenna

Entyvio finns tillgängligt för subkutan administrering med en förfylld, automatiserad injektionspenna med dold nål. Demonstrera och diskutera gärna injektionspennan tillsammans med patienten.

Rätt injektionsteknik

För att patienten själv ska kunna injicera Entyvio behövs utbildning i injektionsteknik. Se till att boka in ett besök för demonstration och undervisning i injektionsteknik redan före eller under induktionsbehandlingen med intravenöst Entyvio.

Rätt teknik och utbildning är avgörande för att uppnå en god behandlingseffekt och följsamhet. Patienter ska inte sättas in på subkutan behandling med Entyvio utan att ha fått adekvat undervisning. Patienten bör öva med hjälp av ett demonstrationskit (utan nål och läkemedel).

För stegvisa användarinstruktioner se: "Instruktioner för injektionspenna". Instruktioner finns även i bipacksedeln som medföljer läkemedelsförpackningen.

Här nedan finns en instruktionsvideo som steg för steg visar hur man genomför en subkutan injektion med Entyvio förfylld injektionspenna.

Brightcove Video

Förväntningar och vikten av följsamhet

När en ny behandling ska inledas kan det vara värdefullt att ta reda på vad patienten känner till och förväntar sig av behandlingen. Det är viktigt att patienten förstår hur följsamhet till behandlingen kan förbättra och bibehålla det kliniska svaret.

 

 

Referenser