Användarinstruktion Entyvio injektionspenna

Du kan följa anvisningen nedan för att visa din patient hur Entyvio injektionspenna används

image

Ta fram en injektionspenna från kylskåpet och låt den vara i rumstemperatur i 30 minuter före injektionen. Patienten ska tvätta händerna strax innan injektionen.

image

Låt patienten kontrollera utgångsdatum för injektionspennan samt att den är fri från skador. Vid skador/utgånget datum, ska patienten kassera injektionspennan och använda en ny.

image

Ett av följande ställen ska väljas för injektionen:

  • lårens framsida
  • magen (men inte närmare än 5 cm från naveln)
  • överarmens baksida (endast om någon annan ger injektionen).

Ett nytt injektionsställe ska väljas för varje injektion.

image

Det valda injektionsstället ska tvättas med en spritsudd.

image

Det lila locket tas av genom att dra det rakt utåt.

image

Tryck
Pennan ska placeras i 90 graders vinkel mot injektionsstället med fönstret väl synligt.

image

Håll kvar (räkna till 10)
Injektionspennan ska sedan tryckas ned så långt det går och hållas kvar med ett konstant tryck medan patienten räknar till 10.

image

Kontrollera
Fönstret ska fyllas med lila färg innan patienten slutar att trycka injektionspennan mot huden. Förutom lila kommer även lite grått synas i fönstret.

image

Den använda injektionspennan ska kastas i en behållare för vassa föremål direkt efter användning. Övrigt material kan kastas i hushållssoporna.

Anmärkningar om förvaring: Patienten ska känna till att subkutant Entyvio inte får frysas och att det inte ska användas om det har varit fryst. Subkutant Entyvio ska  förvaras i kylskåp vid 2 °C till 8 °C. Det kan också förvaras i originalförpackningen vid rumstemperatur upp till 25 °C i totalt 7 dagar.

Referenser