Instruktioner för beredning och administrering

1. Beredning av koncentrerad lösning

Samma dos ges till alla patienter:
Entyvio 300 mg pulver som bereds till infusionsvätska.

image

a) Ta fram injektionsflaskan med Entyvio­pulver och låt den stå framme tills den fått rumstemperatur. Entyvio ska vara rumstempererat (20–25 °C) då det bereds.

image

b) Tryck av snäpplocket från injektionsflaskan och torka av med en alkoholservett.

image

c) Förbered en spruta (21–25 gauge kanyl) med 4,8 ml sterilt vatten.

image

d) Tryck in kanylen i injektionsflaskan genom mitten av gummiproppen och rikta vätskestrålen mot injektionsflaskans vägg för att undvika överdriven skumbildning

image

e) Snurra flaskan försiktigt i minst 15 sekunder. Undvik att skaka flaskan kraftigt eller att vända den upp och ned.

image

f) Låt flaskan vila i upp till 20 minuter för att låta pulvret lösa upp sig helt och för att eventuellt skum ska lägga sig. Det går bra att snurra flaskan och inspektera upplösningen under tiden. Om pulvret inte är helt löst efter 20 minuter, vänta i ytterligare 10 minuter. Om det inte löst sig efter 30 minuter ska flaskan slängas och inte användas.

2. Spädning av koncentrerad lösning

image

a) Kontrollera hur den koncentrerade lösningen ser ut.

Lösningen ska vara

  • klar eller svagt opalskimrande
  • färglös till ljust gul
  • fri från partiklar.

Beredd lösning med ovanlig färg eller som innehåller partiklar får inte administreras

image

b) Vänd försiktigt injektionsflaskan upp och ned 3 gånger innan den beredda lösningen dras upp.

image

c) Förbered en spruta med en 21–25 gauge kanyl. Dra upp 5 ml (300 mg) Entyvio koncentrerad lösning.

image

d) Tillsätt hela den koncentrerade lösningen, 5 ml med 300 mg Entyvio, till en infusionspåse med 250 ml steril 0,9 % natriumkloridlösning. Blanda varsamt lösningen i infusionspåsen.

Entyvio innehåller inga konserverings medel. När infusionslösningen är beredd ska den användas så snart som möjligt. Vid behov kan infusionslösningen förvaras i upp till 24 timmar; dessa 24 timmar kan innefatta 12 timmar vid 20–25 °C; förvaring utöver detta ska ske vid 2–8 °C. Får ej frysas. Spara inte oanvänd infusionslösning för återanvändning. Varje injektionsflaska är endast för engångsbruk.

Man behöver inte avlägsna 5 ml natriumkloridlösning från infusionspåsen innan Entyvio tillsätts. Tillsätt inte andra läkemedel till den beredda infusionslösningen eller till det intravenösa infusionssetet.

3. Administrera färdigberedd lösning

image

Den färdigberedda infusionslösningen ges under 30 minuters infusion. Alla patienter ska observeras kontinuerligt under varje infusion för att upptäcka eventuella akuta överkänslighetsreaktioner. Den som administrerar Entyvio ska vara utbildad och förberedd för att hantera en eventuell anafylaktisk chock.

4. Observationstid

Efter varje infusion ska patienten hållas kvar för minst en timmes observation. Vid de första två infusionerna ska de observeras under två timmar efter avslutad infusion. Detta för att upptäcka eventuella akuta överkänslighetsreaktioner.

Spara inte oanvänd infusionslösning för återanvändning.


Här nedan finns en instruktionsvideo som steg för steg visar hur beredning och administrering av intravenöst Entyvio går till.

 

 

Brightcove Video

 

 

 

 

 

Referenser