Effekt 

Effekten av Entyvio har utvärderats i två stora pivotala studieprogram, GEMINI och VISIBLE, med totalt över cirka 4 000 vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

  • GEMINI-studierna utvärderade säkerhet och effekt av Entyvio intravenös administrering
  • VISIBLE utvärderade en subkutan beredningsform av Entyvio som underhållsbehandling

Sammanfattningsvis har Entyvio visat tidig kontroll* och långsiktig remission** jämfört med placebo.1

Referenser

*GEMINI: klinisk respons 47 % i vecka 6 vid UC jämfört med placebo 26 % (p< 0,0001), klinisk remission 15 % i vecka 6 vid CD jämfört med placebo 7 % (p< 0,05)
** VISIBLE: klinisk remission 46 % vid vecka 52 vid UC jämfört med placebo 14 % (p< 0,001), klinisk remission 48 % vid vecka 52 vid CD jämfört med placebo 34 % (p=0,008)

1. Produktresumé Entyvio, fass.se