Säkerhet & monitorering

Säkerhetsprofilen för Entyvio har studerats i två stora pivotala studieprogram, GEMINI och VISIBLE, med totalt över cirka 4 000 vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Den samlade säkerhetsprofilen och biverkningarna var i stort sett desamma för subkutant administrerat Entyvio som för intravenöst administrerat Entyvio.
Här kan du läsa mer om säkerhet och biverkningar samt vad som är viktigt att kontrollera inför, under och efter behandling med Entyvio.

 

För fullständig information gällande säkerhet och biverkningar
se produktresumé för Entyvio på fass.se.

 

 

Referenser
  •  Produktresumé Entyvio®, fass.se