Risk och åtgärd vid infusionsreaktion

I studier (GEMINI 1 och 2) på Entyvio har man sett att 4 % av de som fick infusion med Entyvio fick en infusionsrelaterad reaktion, jämfört med 3 % i kontrollgruppen som fick infusion med placebo.

De flesta infusionsrelaterade reaktionerna var inte allvarliga och inträffade under infusionen eller inom en timme efter att infusionen avslutats. En allvarlig reaktion rapporterades. Den inträffade vid patientens andra infusionstillfälle och behandlades framgångsrikt med antihistamin och intravenöst kortison.


Svår allergisk reaktion kräver snabb åtgärd

Om en allvarlig reaktion på infusionen uppstår, så som en anafylaktisk chock, måste åtgärder sättas in omedelbart.

  • Avbryt behandling med Entyvio omedelbart och vidta lämpliga åtgärder.


Mild till måttlig allergisk reaktion

Om en lindrig till måttlig reaktion på infusionen uppstår kan infusionshastigheten sänkas. Alternativt kan infusionen avbrytas och lämplig behandling sättas in. När reaktionen klingat av kan infusionen återupptas.

För att minimera riskerna för patienter som tidigare har drabbats av en lindrig till måttlig reaktion på infusionen med Entyvio, kan patienten förbehandlas inför nästa infusion med exempelvis antihistaminer, hydrokortison eller paracetamol.

 

Referenser